9. jul, 2018

LMK-Nytt 11/18
Publisert av Stein Christian Husby den 09.11.18.
Mye positivt står for tur.Det skjer mye i LMK om dagen, og forhåpentligvis klarer vi snart å legge bak oss gamle interne stridigheter og tvist med tidligere samarbeidspartner WaterCircles. Sivil-saken mot WaterCircles er berammet til våren 2019, så p.t. er det lite vi får gjort omkring dette. LMK velger derfor å se fremover mot de tingene vi egentlig skal drive med – nemlig å legge til rette for fortsatt bruk av motorhistoriske kjøretøy, politisk påvirkning rundt rammebetingelsene for vår bevegelse samt støtte og bistå eierklubbene i LMK.

Kalenderen for 2019 er allerede i gang med å fylles, og vi vil trekke frem to viktige arrangementer som vi håper at flest mulig slutter opp om;1) Temakonferansen 2019 – 11. og 12. januar 2019 på GardermoenDette blir en videreføring av Strategikonferansen i 2018 hvor LMK-klubbene samles i en sosial setting hvor det blir fokus på å styrke klubbenes kompetanse rundt praktisk klubbdrift innenfor gjeldene lovverk for personvern, forholdet til presse og media samt opplæring innen bruken av StyreWeb - et verktøy stadig flere LMK-klubber nå tar i bruk. Det blir interessante foredrag innen overnevnte emner samt informasjon fra LMK rundt aktuelt virke i organisasjonen.

Mer informasjon omkring agenda og påmelding finnes på LMKs hjemmeside; www.lmk.no. Husk at søknadsfristen er satt til 1. desember 2018.2) MOTORKONVOIEN 2019 – Sam-arrangement mellom AMCAR og LMK.

Norgesløpet 2019 utgår i anledning LMKs kommende 40-års jubileum. I denne forbindelsen ble det sett på muligheten for at LMK sentralt arrangerte noe eget. LMK-Stafetten i 2017 ble her trukket frem da den skapte noe unikt, som ikke burde gå i glemmeboken. Samtidig finner det sted en historisk begivenhet på Hunderfossen under Nasjonal Motordag 9. juni 2019, åpningen av et nytt Norsk Kjøretøyhistorisk Museum tilknyttet Norsk Vegmuseum. Dette er en statlig aksept for vern og bevaring av motorhistoriske kjøretøy, et arrangement også LMK bør slutte opp om.

Samtidig ser vi viktigheten av et bredt samarbeid på tvers av organisasjoner om felles sak, og derfor ble det naturlig at LMK forespurte nettopp AMCAR om vi skulle dra i gang noe sammen omkring dette.

For å gjøre en lang historie kort – slik ble det – og AMCAR og LMK er derfor godt i gang med planleggingen av MOTORKONVOIEN 2019. Dette blir både «stafett», «Norgesløp», politisk påvirkning og synliggjøring, kjøretøyutstilling og jubilanter under åpningen av det nye museet – alt i en pakke. To organisasjoner forener her klubber og administrasjon, og oppslutningen foreløpig virker svært god. Vi håper derfor at flest mulig sprer denne informasjonen i håp om at vi kan unngå at dette kolliderer med mange andre arrangementer, men heller slutte opp om arrangementet i sin helhet eller deler av dette.

Det sendes ut flyers, kart med tidspunkter samt litt mer inngående informasjon til samtlige LMK-klubber. Det er etablert en egen arbeidsgruppe for prosjektet, og det er også en egen operativ Facebook-side.

Vi håper derfor at vi kan skape en virkelig folkefest gjennom hele Norge og gjøre det synlig hvor mange som er engasjert rundt motorhistoriske kjøretøy og bilhobbyen. Her trenger vi at den enkelte klubb og medlem stiller opp for å gjøre dette mulig.Øvrig…..Sesongen er på hell, og de fleste av våre kjøretøy har gått i dvale eller venter på større eller mindre reparasjoner gjennom vinterhalvåret. Det blir igjen tid for innemøter på klubbhusene med varierte tema og interessante foredrag. LMK stiller gjerne opp dersom det skulle være et ønske om besøk fra oss.


© Landsforbundet av Motorhistoriske kjøretøyklubber | Løsning: StyreWeb

Med ønsLMK-Nytt 10/18
Publisert av Stein Christian Husby den 26.09.18.
Prisgarantien fra IF opphører snart.
Som et ledd i overføringen av LMK forsikringene vekk fra WaterCircles til vår nye samarbeidspartner IF, valgte IF å gi en prisgaranti på ett år til de kundene som hadde vært i WaterCircles. Desperasjon hos WaterCircles når næringsgrunnlaget smuldret opp, gjorde at WaterCircles forsøkte å underby egne tariffer som et forsøk på en priskrig. Dette utspillet ble enkelt parert, ved at IF gir en prisgaranti uansett hva forsikringstakeren måtte bli tilbudt av WaterCircles.
Nå er situasjonen den at vi snart allerede har tilbakelagt 9 måneder sammen med IF. Dette innebærer at vi også er inne i siste kvartal med prisgaranti. Fortsatt sitter en del LMK-medlemmer igjen med sine forsikringer i WaterCircles, og skal de kunne nyte godt av dette tilbudet må forsikringene deres hos WaterCircles bringes til opphør innen 2018.
Like priser og vilkår = samme produkt?
Mange forsikringstakere vi i LMK har vært i kontakt med, viser til at de ikke har flyttet sine forsikringer da de opplyser at de får like priser og vilkår hos WaterCircles. Spørsmålet blir da om pris og vilkår er de eneste faktorene ved et forsikringsforhold som avgjør produktets innhold og sluttsummen ved et mulig kommende skadeoppgjør? Vi i LMK vil svare nei på dette spørsmålet, da vi vil hevde at LMK-Forsikringen er noe langt mer enn bare pris og vilkår.
LMK-Forsikringen er et tradisjonsrikt produkt med røtter tilbake til 1983. En hel organisasjon har bidratt til å utvikle produktet vi har i dag, og en samlet bevegelse står bak LMK med sin kompetanse dersom et vanskelig skadetilfelle skulle inntreffe. Derfor kan vi med rette si at ingen andre selskap har en LMK-Forsikring. Dette produktet finnes utelukkende hos LMK og vår samarbeidspartner IF. LMK-Forsikringen gjennomgikk også en betydelig forbedring med hensyn til pris, vilkår og egenandeler fra 2018 sammen med IF. Produktet WaterCircles nå kan tilby, er ingenting annet enn en veteranforsikring hvor man helt eller delvis har forsøkt å kopiere innhold og pris med LMKs eget produkt. Derav har ingen med en forsikring hos WaterCircles noen hjemlet rett til at LMKs kompetanse skal bli en del av skadeoppgjøret – her er du som forsikringstaker alene mot WaterCircles uten rett til bistand fra LMK. Det er derfor med bakgrunn i overnevnte at LMK føler et stort ansvar for å informere om realitetene, slik at ingen blir sittende igjen som forsikringstaker i WaterCircles i uvitenhet om mulige konsekvenser.

WaterCircles har betydelige økonomiske vanskeligheter.
Varsleren «Didrik Dale» skrev i mars 2017 et anonymt brev til WaterCircles sine samarbeidspartnere, investorer samt pressen, derav også LMK. Brevet, som i ettertid har vist seg å få stor treffsikkerhet i sine anførsler, ble avsluttet med «Hvem vil bli med skuta til bunns?». Her kan det trekkes en parallell til LMKs forsikringstakere i WaterCircles, og slik situasjonen nå fremtoner seg hos WaterCircles, er fremtiden høyst usikker. Disse påstandene er tuftet på en rekke artikler gjennom sommeren/høsten 2018 blant annet i Dagens Næringsliv og Finansavisen hvor man leser om at forventninger til lønnsomhet totalt uteblir. Derimot viser det seg at katastrofeåret 2017 med omlag 40 millioner i underskudd trolig ikke blir et bunn- og vendepunkt. Selskapets regnskapstall viser at den negative trenden fortsetter med full tyngde inn i 2018 med et kvartalsregnskap pr. utgangen av juni 2018 med ytterligere 29 millioner i tap. Selskapet har vist ytterligere «sykdomstegn» gjennom flere utskiftninger i selskapets styre og ledelse, hvor blant annet representanter for de to største eierne har kommet inn i styret. Videre har det vært interne stridigheter og ekstraordinær generalforsamling nå i høst – forhold som understøtter at ting ikke er som de burde.
De dårlige resultatene i WaterCircles påvirker også egenkapitalen. Samtidig gjennomgår selskapet en prosess hvor de som nyetablert forsikringsselskap tar over som forsikringsgiver for flere av forsikringene de tidligere hadde som agenturforretning, noe som gjør at kapitalkravet fra Finanstilsynet løpende øker. All den tid at solvenskapitalen samtidig synker påvirker dette solvensmarginen. Selskapets solvensgrad har sunket fra 289% til 233% bare fra første til andre kvartal 2018. En utvikling der solvensgraden forverres med 50% poeng per kvartal er ganske dramatisk, og her kan ting potensielt skje meget raskt.
All den tid selskapet beviselig har betydelige problemer kan dette tradisjonelt lett gi seg til syne ved skadebehandling og skadeoppgjør – en situasjon vi ikke ønsker for våre medlemmer.
LMK henstiller derfor alle til å flytte sine forsikringer over til IF og LMK.ke om en fortsatt god sommer!


LMK-Nytt 8/18
Publisert av Stein Christian Husby den 29.06.18.
Sesongen er her – valgets kval.

Vi har nettopp lagt bak oss første del av en aktiv treffsesong. Juli-måned representerer fellesferie og litt mer stillstand, en påstand LMKs aktivitetskalender også bekrefter. I august gjenopptas aktivitetene frem til midten av september, hvor utesesongen så smått igjen begynner å gå på hell. Med lange vintre, veisalt og til dels dårlig vær, er det harde kår og kort sesong for oss med interesse for veterankjøretøy. I den korte tiden vi har på oss til å bruke disse kjøretøyene, nærmest vrimler det av ulike treff og arrangementer, og steinhard prioritering må skje.

Det anslås om lag 400 klubber fordelt over hele landet med interesse for eldre kjøretøy, og det er anslagsvis registrert 200.000 entusiastkjøretøy i Norge. Sett opp mot befolkningstallet, er dette noe som beviselig engasjerer ganske mange husstander i Norge.

LMK har tatt mål av seg å gjøre organisasjonen mer synlig, og som et ledd i dette også delta mer på klubbenes treff og arrangementer. Riktignok dette forutsetter at vi blir invitert, og vi håper at dette kan bidra til større interesse, kunnskap og engasjement rundt mulighetene med LMK ute i klubbene.WaterCircles leverer fatale regnskapstall – mediepresset mot selskapet øker.

LMK har gjennom lengre tid påpekt større vanskeligheter hos WaterCircles med hensyn til selskapets økonomiske situasjon. All den tid at LMK, som kjent har en rettslig tvist med selskapet, er det naturlig at mange trekker slutningen at dette er vår subjektive fremstilling av saksforholdet. WaterCircles har på sin side forsøkt å tegne et helt annet bilde, noe som har bidratt til at ikke alle LMK-kundene har innsett det mulige alvoret og forhastet seg med å flytte forsikringene over til IF.

Det er derfor meget interessant at pressen nå med full tyngde har tatt tak i saken. På fritt grunnlag er forholdene omtalt i Dagens Næringsliv 08.06.2018 og i Finansavisen 28.06.2018. WaterCircles blir et interessant medieobjekt da markedsføringen av flere profilerte investorer kan ha bidratt til å lokke andre investorer inn i selskapet. Nå kan de samme investorene bidra til at mediekjøret mot selskapet blir høyt og ubehagelig da alle forventninger til lønnsomhet nå uteblir. Katastrofale regnskapstall i 2017 og 1. kvartal i 2018, viser en utvikling som ikke lenger ser ut til å la seg snu. Dette er en risikofylt situasjon LMK ikke er bekvem med at våre medlemmer utsettes for, og derfor valgte vi allerede på et tidlig tidspunkt å varsle omkring disse forholdene.Mer informasjon under disse linkene;

https://www.dn.no/nyheter/2018/06/07/1038/Finans/pengene-renner-ut-av-forsikringsnykommeren-watercircles

og

https://www.watercircles.no/se/finansiell-informasjon/

Viktig at flytteprosessen ikke stopper opp.

Med bakgrunn i forholdene hos WaterCircles blir det derfor ekstra viktig at klubber og enkeltmedlemmer sørger for å opprettholde trykket for å flytte forsikringstakerne, som tidligere hadde LMK-forsikring, tilbake til LMK og IF. LMK opplever stadig at medlemmer kontakter oss og ikke er klar over at vi har byttet samarbeidspartner. Mange blir først oppmerksomme på dette når de blir kontaktet av WaterCircles i forbindelse med hovedforfall.

Det blir derfor viktig at det på alle nivåer informeres om følgende;

- LMK-forsikring har du bare gjennom LMK og IF.

- LMK har ikke lenger noe samarbeid med WaterCircles, og forsikringstakere i WaterCircles har følgelig ingen rett til bistand fra LMK ved vanskelige skadeoppgjør.

- Alle WaterCircles-kunder kan enkelt flytte sine forsikringer tilbake til IF/ILMK ved å ringe

21 49 50 37, epost lmk@if.no eller via nettsiden www.if.no/lmk. IF garanterer lik pris uansett hva WaterCircles måtte tilby. Det er videre gjort vesentlige forbedringer i ordningen med hensyn til dekning og egenandeler.Norgesløpet.

Norgesløpet 2018 fant sted i Grenlands-området med base i Langesund. Arrangøren var Grenland Veteranvogn Klubb, og fra LMK stilte styreleder Torbjørn Evanger og generalsekretær Stein Christian Husby. For å ikke tråkke noen på tærne vil vi neppe gjøre som Samaranch etter Lillehammer OL og si «the best ever..», men det er bare å fastslå at dette var et utrolig rikholdig og bra gjennomført Norgesløp. Varaordføreren fra Bamble kommune, Heidi Therese Herum, deltok også på løpet, og det ble rikelig anledning til å sette fokus på fremtidige problemstillinger rundt bruken av veterankjøretøy.

Det ble også ytret fra både Kongsberg Automobilselskap, arrangør Norgesløpet 2017, og Grenland Veteranvognklubb at arrangementene hadde gitt et betydelig overskudd. Dette blir viktige signaler til fremtidige arrangører av løpet.

Norgesløpet 2019 utgår da det er tenkt et eget jubileumsarrangement i anledning at LMK fyller 40 år. Mer informasjon om dette vil komme senere.

Derimot kan vi med glede orientere at Norgesløpet 2020 er tildelt Kjøretøyhistorisk Klubb Voss, som har lang erfaring med løpet VossaRudl`n.


"MOTORKONVOIEN 2019" - en første informasjon.
Publisert av Stein Christian Husby den 30.08.18.
LMK planlegger sammen med flere en storstilt markering i 2019, og det er i denne anledning satt ned en egen komitè bestående av styremedlem i LMK Øyvind Wiksaas, tidligere styremedlemmer i LMK Merethe Larsen og Leif M. Skare (ansvarlige for LMK-Stafetten 2017), Toten Gammelbilklubb, Motorveteranene Hedmark, Lillehammer Veteranvogn Klubb og AMCAR.Arrangementet vil erstatte Norgesløpet i 2019, og mye av bakgrunnen er også at LMK vil feire sitt eget 40-års jubileum. Samtidig skjer det i samme tidsrom en åpning av et nytt nasjonalt kjøretøymuseum på Hunderfossen, en viktig aksept av vårt område som både kultur og bevaringsverdig.Det blir viktig å komme tidlig i gang med planleggingen da vi håper at flest mulig av klubbene slutter opp om arrangementet og deltar på denne minnerike markeringen i 2019. Mye av dette er tuftet på frivillighet basert på at klubbene deltar når «MOTORKONVOIEN 2019» passerer nettopp ditt distrikt.Arrangementet vil forene store deler av vår bevegelse både gjennom samarbeid og felles sak for kjøretøykulturen i Norge. 2019 er et valgår og dermed en utmerket mulighet til å få våre politikere i tale rundt sentrale spørsmål for vår bevegelse. LMK-Stafetten gjorde dette i 2017, og dette skal vi klare igjen med enda flere klubber og engasjement fra det ganske land.Vedlagt er mer informasjon. Dette er som sagt en foreløpig informasjon og endringer og justeringer vil kunne skje underveis i den videre planlegging. Likevel ligger destinasjon og tidspunkter fast, og dette gir noen klare holdepunkter for en deltakelse.Det er vedlagt en egen flyer, som klubbene kan trykke og distribuere, samt et informasjonsskriv som konkretiserer arrangementet ytterligere.
Bli med å kjør Motorkonvoien..docx
Flyer Motorkonvoien 2019.pdf

NYTT FRA LMK 9/2018.Mer synlighet, mer deltakelse og mer igjen til eierklubbene.

Overskriften markerer LMKs ambisjoner i tiden fremover. I LMKs nye Strategi- og handlingsplan fremkommer det tydelig at LMK tar mål av seg til å bli noe mer for eierklubbene enn en tilbyder av forsikring.

Den nye avtalen med IF Forsikring har bidratt til en rekke forenklinger i søknadsprosessen, noe som igjen avlaster merarbeidet knyttet til behandling av forsikringssøknader hos LMKs administrasjon. Dette er tid vi igjen vil donere tilbake til klubbene i form av deltakelse, politisk synlighet og bistand. Landsmøtet 2018 vedtok en forhøyet kontingent, som vil komme godt med til finansieringen av LMKs arbeid.

Av aktiviteter kan blant annet nevnes;

· Økt deltakelse hos klubber på medlemsmøter og arrangementer.

LMKs styre og administrasjon har deltatt på en rekke medlemsmøter og klubb-arrangementer rundt om i landet denne våren og sommeren. LMK vil forsøke å stille opp så langt dette er mulig, og vår deltakelse koster ikke klubbene noe. Vi håper at vår deltakelse kan bidra til nærmere bånd mellom eierklubb og sentralledd, slik at vi kan trekke felles nytte av hverandre.

· Ny konferanse i januar 2019 – Temakonferanse LMK.

Strategikonferansen i 2018 ble en suksess med nærmere 90 deltakere. Her var det spillerom for å drøfte viktige spørsmål for vår bevegelse fremover. Dette er saker det ikke er avsatt tid til når vi normalt sett har møttes på Landsmøtet.

Styret i LMK vil derfor repetere denne modellen og vil arrangere en temakonferanse i januar 2019. Eksakt tid, sted og saksliste kommer vi tilbake til.

· «MOTORKONVOIEN 2019».

I 2019 fyller LMK 40 år. Dette vil vi markere, og derfor utgår Norgesløpet i 2019 og erstattes av et prosjekt som er gitt navnet «MOTORKONVOIEN 2019». Vi har fått med oss blant annet Lillehammer Veteranvogn Klubb, Motorveteranene Hedmark, Toten Gammelbilklubb, Merethe Larsen og Leif M. Skare fra LMK-Stafetten 2017 samt AMCAR.

Arrangementet vil få flere dimensjoner med alt fra en kjøretøypolitisk stafett gjennom landet hvor lokale klubber deltar og inngår, kjøretøytreff på Lillehammer, jubileumsfeiring av LMK samt en felles deltakelse på åpningen av nytt Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen på Nasjonal Motordag 9. juni 2019.

Det er allerede sendt ut noe mer utfyllende informasjon til LMK-klubbene. Dette vil løpende bli oppdatert. Det er likevel viktig at flest mulig klubber og medlemmer ser på egne muligheter for deltakelse, slik at vi kan skape et arrangement som gir hele bevegelsen det løftet den trenger. 2019 er et valgår, og tradisjonelt er politikerne mer lydhøre for våre behov og synspunkter. Tilbakemeldingene fra en rekke klubber er hittil ubetinget positive, og med lokal støtte fra våre nærmere 50.000 medlemmer har virkelig «MOTORKONVOIEN 2019» forutsetninger for å sette den motorhistoriske bevegelsen på kartet.