lmk_logo transparent
Nytt fra LMK 02/20.Coronavirus og unntakstilstand.De siste dagers utvikling har vist en smitteutvikling i et tempo ingen hadde forutsett. Fra offentligheten hørte om Covid-19 eller Corona-viruset frem til dagens situasjon, har det tatt om lag 3 måneder. Lite visste vi rundt nyttår hva 2020 skulle bringe, og de aller fleste var godt i gang med planleggingen av det nye året. At Landsmøtet i LMK 2020 skulle utsettes på ubestemt tid, var lenge noe vi ikke trodde ville bli aktuelt. Utviklingen tilsa etterhvert at Styret i LMK ikke hadde annet valg, og få dager senere tar situasjonen nye vendinger og det meste av arrangementer og møter avlyses, og restauranter, skole- og utdanningsinstitusjoner stenges. Det er nå erklært en nasjonal pandemi og det er iverksatt drastiske nasjonale tiltak for første gang i fredstid. Målet er å bremse utviklingen av viruset slik at ikke flere blir syke enn helsevesenet har ressurser til å behandle. Det er anslått at om lag 60% av befolkningen på et eller annet tidspunkt vil smittes, og dette vil kreve tiltak, endringer og gode rutiner i lang tid fremover. På nåværende tidspunkt vet ingen hvor lenge denne situasjonen vil vedvare. Inntil videre må vi bare avvente situasjonen og gjøre det beste for at samfunnsmaskineriet går best mulig rundt.Treffsesongen 2020 blir påvirket.I likhet med LMK tar også de fleste LMK-klubbene konsekvensen av smittefaren og avlyser egne arrangementer. Mange av arrangementene, som er tiltenkt gjennomført utover våren og sommeren 2020, har krevet mye planlegging som innebærer hoteller, middager og eksterne leverandører. De økonomiske konsekvensene kan fort bli fatale, og mange har i et forsøk på skadebegrensning allerede avlyst arrangementer i mai og juni. Uansett utviklingen av Corona-viruset, vil dette påvirke oss i lang tid fremover. Vi må nok derfor innse at 2020 vil bli et helt annerledes år med ringvirkninger lang tid fremover.Også Administrasjonen i LMK har i samråd med Styret besluttet at vi drifter forbundet hjemmefra. Dette vil også påvirke vår drift, men vi opplever at mengden henvendelser og aktivitet har avtatt betydelig de siste ukene – noe som gjør at vi p.t. holder tritt med aktuell arbeidsmengde.Det er derfor også verd å merke seg at LMKs treffkalender følgelig kan inneholde en rekke feil da vi p.t. ikke har full oversikt over hvilke arrangementer som er avlyst eller ikke. Vi vil også minne om at LMKs arrangementsforsikring kun dekker skade overfor tredjeperson og ikke eventuelle tap eller økonomiske forpliktelser knyttet til arrangementet.Landsmøtet 2020Landsmøtet er utsatt på ubestemt tid. På nåværende tidspunkt kan ingen forutsi når slike arrangementer igjen kan tillates avholdt. Vi vil derfor holde klubbene løpende orientert. Det var knyttet store forventninger til årets Landsmøte; nye vedtekter, nye kandidater til Styret som står klare til å påbegynne arbeidet og forslag fra Styret om nedsettelse av kontingenten. Ingen av de overnevnte sakene vil bli behandlet før årsmøtet.

Styret og Administrasjonen har lagt opp til en hel rekke aktiviteter, men nå får vi ta en dag av gangen og følge utviklingen. Kontingenten for 2020 vil bli utsatt innkrevet til etter at Landsmøtet har funnet sted.Inntil videre.Inntil nye avklaringer foreligger, halter Norge videre og avventer nye instrukser fra offentlige helsemyndigheter. Ingen vet hvor lang tid eller hvilke ringvirkninger dette får. En ting er sikkert – 2020 blir et utfordrende år med usikker nasjonal økonomi og sviktende kronekurs. Dette vil også kunne påvirke kjøp og salg av motorhistoriske kjøretøy.Det er viktig at vi følger offentlige råd, god håndhygiene og unngår situasjoner hvor vi setter andre og oss selv i fare for smitte. Våren har snart kommet og vi får holde på i garasjen i ensomhet og motivere oss til mer normaliserte tilstander igjen. De vil komme!

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen GrüssenStein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Øvre Slottsgate 2b

0157 OSLO

22 41 39 00 / 465 08 165...

[E-posten er avkuttet] Se hele e-posten
Vedleggsområde

LMK-LMK-Nytt 7/19
Publisert av Stein Christian Husby den 04.12.19.


Vinteren er her – tid for andre oppgaver.

Mye snøfall de siste ukene har markert et endelig punktum for kjøretøysesongen 2019. De fleste kjøretøyene står nå trygt og godt innelagret i påvente av en ny sesong. Mange bruker også denne tiden godt til å ta tak i arbeid, som har blitt utsatt eller er påkrevet for å kunne ha en problemfri sesong i 2020. Det er imponerende hvor mye flott arbeid man leser om eller ser på garasjebesøk rundt om i landet. Innen vår bevegelse finnes det utrolig mye dyktige folk, som behersker håndverk de færreste verksteder i dag utfører eller er en del av den obligatoriske fagutdanningen. Om man ikke gjør dette arbeidet selv, representerer kjøretøyklubbene i LMK en stor del av det nettverket hvor man kan finne nettopp dem som fremdeles behersker dette.

Det er derfor med skuffelse at jeg leser at Norges Bilbransjeforbund går hardt ut mot retten til i fremtiden å kunne skru på sin egen bil. Et skilt på veggen med teksten «Autorisert Bilverksted», er dessverre ingen garanti for at her kan det utføres arbeid på motorhistoriske kjøretøy. LMK har engasjert seg innenfor vernefagene og den tiltakende mangelen som er på gamle tradisjonsfag i Norge. Et fremtidig forbud mot å kunne benytte seg av de få fagmiljøene som fortsatt forefinnes fordi disse ikke kan vise til de nødvendige autoriseringene, vil være et hardt tilbakeslag mot hele bevegelsen.

Sikkerhet og veterankjøretøy – stadig flere engasjerer seg i dette.

Samtidig som stadig flere håndverk forsvinner eller «flagges ut», som begrenser våre muligheter til å reparere og restaurere våre kjøretøy i Norge, er det merkbart at bevegelsen tar sikkerhet på alvor. Den tragiske ulykken på Rjukan i september 2018 hvor 5 menneskeliv gikk tapt hvor en veteranbil var involvert, har beveget svært mange. Rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport hvor AMCAR og LMK var engasjert i utredningen, avdekket store mangler ved ulykkesbilens bremser. Dette var et kjøretøy som aldersmessig var fritatt for PKK, og etter regelendringene i 2016 er dette en voksende gruppe. Fritak for PKK innebærer ikke et fritak for ansvar både hos eier eller fører for at kjøretøyet til enhver tid er i topp teknisk stand, uavhengig av om dette kontrolleres eller ikke.

Disse viktige spørsmålene vil også være sentrale under LMKs temakonferanse 17. og 18. januar 2020. Her vil vi søke proaktive løsninger, slik at våre kjøretøy holdes vekk fra fremtidig ulykkesstatistikk grunnet mangelfullt vedlikehold.

LMK vil treffe klubbene – borte eller på hjemmebane.

Som skrevet tidligere, ønsker LMK å holde en jevnlig kontakt med våre klubber. De årlige konferansene, som har vært avholdt de siste årene, har vært et middel for å kunne treffe og få en tettere dialog med våre klubber på en annen arena enn landsmøtene. Landsmøtet er fullstendig bundet opp i en vedtektsfestet agenda, og det er ikke spillerom for behandling av forhold på sidelinjen som ikke er en innmeldt sak.

Nettopp det uformelle er veldig viktig i vår organisasjon. Den løse praten, det sosiale og de gode ideene som blir til mens vi treffes, er viktige faktorer for å løse oppgaver samt bringe hele vår bevegelse fremover. For Styret og Administrasjonen i LMK blir det nærmest umulig «å styre skuta» dersom ikke medlemmene hjelper oss med å tegne «kartet» vi skal manøvrere etter. Derfor er det også i år lagt opp til et to-dagers arrangement hvor det også er lagt inn tid for den uformelle og kreative tankesmien.

For de av dere som ikke kommer på temakonferansern, eller av andre grunner ønsker en dialog med LMK – så stiller vi selvsagt opp. LMK deltar på klubbesøk og treff, og sammen blir vi enige om hvilke temaer som dere finner viktig. Jeg vet også et det er flere representanter for IF og LMK-forsikringen, som også deltar på klubbesøk dersom det er ønskelig med mer informasjon omkring LMK-forsikringen og de store endringene som har skjedd her siden IF tok over i 2018. Vi vil kunne formidle slik kontakt dersom dere kontakter LMK.

Nytt 6/2019
Publisert av Stein Christian Husby den 21.10.19.
Nytt fra LMK 6/2019.LMK stiller på Oslo Motorshow også i år.

LMKs deltakelse på messer og arrangementer, som trekker et annet publikum enn på rene motorhistoriske samlinger, har i flere år blitt etterspurt. Styret og Administrasjonen i LMK har de siste årene tilstrebet et mer synlig LMK, hvor forsikring gis en litt mindre sentral plass enn tidligere, men med et fokus rettet inn mot de samfunnsutfordringene vi står overfor - som LMK også jobber med. Vi innser at LMK har en jobb å gjøre med å få frem nettopp dette budskapet ute i klubbene; Om hva LMK faktisk er og hvilken forskjell vi kan utgjøre for deg og din klubb.

Oslo Motorshow er nettopp et slik arrangement hvor LMK bør være og hvor vi møter bredden og mangfoldet av nordmenn med en eller annen interesse for kjøretøy. Her kan vi treffe nettopp dem som kanskje ikke ville oppsøkt oss på Ekeberg-markedet, men som ved en nærmest ren tilfeldighet fatter interesse for vår bevegelse. Nå er det ingen som blir direkte medlem i LMK, men bredden våre 142 tilsluttede klubber utgjør burde by på noe for enhver smak og interessefelt.

Mange av LMKs klubber finner også veien til Oslo Motorshow, og dette er en fin måte å bli bedre kjent med dem og sammen kunne se på muligheter til nyskapning og forbedring.

Fra LMK sin side vil vi bemanne en 70m2 stor stand i hall C, og både Styret og Administrasjonen vil være til stede. Vi håper at dere kommer innom og slår av en prat. Også IF vil være representert og kan tegne nye forsikringer for både nye og tidligere kunder av LMK-ordningen.Vil du vite mer om LMK? – motta nyhetsbrev direkte.

For et par år siden ble det gjenopptatt en tidligere praksis med relativt jevnlige nyhetsbrev fra LMK. Hensikten er å kunne informere og opplyse om både LMK og viktige saker knyttet til anvendelsen av motorhistoriske kjøretøy i Norge. Vi er i en politisk omveltningsprosess, hvor ting som var selvsagt for få år tilbake ikke kanskje lenger er like klart. LMK kjemper for retten til fortsatt fri bruk av motorhistoriske kjøretøy, og vi mener at dette er en viktig del av vår nasjonale kulturarv. Vi mener at våre kjøretøy også har en rolle og en fremtid til tross for et kommende «grønt skifte», og det er ikke nødvendigvis et motsetningsforhold i dette. Forskning vedrørende utslipp og ulykkefrekvens hos veterankjøretøy går helt klart i vår favør, og det er derfor viktig at bevegelsen løpende orienterer seg slik at vi eventuelt kan massemønstre dersom våre kjøretøy skulle bli rammet av fremtidige forbud og begrensninger.

Noe av utfordringene LMK opplever er de begrensningene ny personvernlovgivning og GDPR-direktivet gir med hensyn til å kontakte klubbenes medlemmer direkte for en distribusjon av våre nyhetsbrev. Vi opplever også at mange klubber ikke sender disse videre til medlemmene elektronisk, og publikasjon i medlemsblad flere måneder senere kan gi nyhetsbrevene lite aktualitet. Derimot vil en direkte henvendelse fra den enkelte av dere med et ønske om å motta våre nyhetsbrev, være i samsvar med aktuelt lovverk.

Derfor, om dere ønsker å motta nyhetsbrev direkte fra oss, kan dere sende oss en epost om dette til post@lmk.no. Dermed vil dere kunne motta informasjon fra oss direkte fremover.

Rapporten fra Rjukan-ulykken i 2018 er nå klar
Publisert av Stein Christian Husby den 29.08.19.
Rapporten fra Rjukan-ulykken i 2018 er nå klar.

Siden utforkjøringen ved Rjukan 2. september 2018 har Statens Havarikommisjon for Transport undersøkt hendelsesforløpet til den tragiske ulykken, som krevde 5 menneskeliv.
LMK har fulgt denne prosessen tett deriblant gjennom løpende kontakt med Statens Havarikommisjon.

Nylig ble endelig rapport omkring ulykken lagt frem. Den kan lastes ned via følgende link:
https://www.aibn.no/Veitrafikk/Avgitte-rapporter/2019-06

For LMK og vår bevegelse er innholdet i rapporten av svært viktig karakter da den involverte bilen var nettopp en veteranbil. Det forekommer nærmest ikke alvorlige ulykker hvor veterankjøretøy er involvert, og derfor
blir årsaken av stor betydning. Rapporten avdekker vesentlige mangler ved bilens bremser, som sammen med betjening og veiforhold har medvirket til det tragiske utfallet.

Det har vært mye spekulasjoner mellom fritak og lempning på hyppigheten av PKK, kan være en faktor som ulykken kan tilskrives. Vi synes det er for tidlig å mene noe om dette før eventuell annen statistikk foreligger, men
det er viktig å presisere at eier og fører av et hvert kjøretøy har et ansvar for vedlikehold og påse at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand. På veterankjøretøy med lite bruk og ikke underlagt et jevnlig serviceprogram for garantier etc., blir dette ekstra viktig.
P.t. skjer det ingen kontroll av bremsevæsken på PKK, og rapporten viser i klartekst hvor dramatisk kokepunktet på væsken kan endres over tid. Bremsevæskens tilstand er ikke knyttet til bruk – men alder!

LMK vil iverksette tiltak for å få et økt fokus rundt sikkerhet og vedlikehold av veterankjøretøy. Som den største motorhistoriske kjøretøyorganisasjonen i Norge, har vi et kollektivt ansvar for at denne kunnskapen når ut til våre klubber og deres respektive medlemmer.

LMK-Nytt 5/19
Publisert av Stein Christian Husby den 20.08.19.
Fremdeles høysesong ute i klubbene.
Vårt klima gir korte men dertil mer konsentrerte treffsesonger. Dette kan deles inn i to bølger; fra mai til slutten av juni og fra tidlig august til midten av september. Mengden treff og arrangementer, og ikke minst ting som av naturlige årsaker kolliderer med hverandre, gjør prioriteringene vanskelige. Dette understreker at gamle kjøretøy betyr veldig mye for svært mange mennesker i Norge. I følge Opplysningsrådet for Veitrafikken finnes det i overkant av 120.000 veteranbiler på skilt i Norge. Fra flere hold anslås det at antallet restaureringsobjekter og avskiltede kjøretøy gjør at dette tallet faktisk kan mangedobles. I et lite land med knappe 5 millioner innbyggere, vitner dette om at svært mange har dette som hobby og lidenskap. Alle disse bidrar på ulikt sett med å verne om vår nasjonale kulturarv hva gjelder norsk kjøretøyhistorie. Vi i LMK bruker å si at hvert enkelt kjøretøy er unikt, og også de ulike endringene og fasene et kjøretøy gjennomgår blir historisk sett interessant og bevaringsverdig.

Norsk Kjøretøyhistorisk Museum – viktig med aktiv bruk.
LMK deltok i prosessen rundt utformingen av Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen. Sammen med Norsk Vegmuseum og Norsk Fjellsprengningsmuseum er det skapt noe helt unikt på Hunderfossen, som viser samspillet mellom vei, samferdsel og kjøretøy. Nettopp at dette er en del av Statens Vegvesen og statlig finansiert, er den beste aksept og anerkjennelse vår bevegelse kan få. Behovet og ønsket om et nasjonalt museum for våre kjøretøy har vært stort, særlig da Norsk Teknisk Museum av kapasitetsårsaker ikke har kunnet vie en større del av utstillingen til dette. Nå har vi fått dette museet, og nå ligger «ballen» videre hos oss som brukere. Derfor blir det ekstra viktig at vi bidrar til å skape et levende museumsmiljø gjennom bruk av dette flotte anlegget. P.t. er det bare en liten brøkdel av samlingen som har fått plass i selve museet, og brukergrunnlaget for videre utviklingsmuligheter blir derfor et felles ansvar og basert på faktiske besøkstall.
LMK ser viktigheten av at museumsanlegget også blir kjent ute i verden, og derfor er Norsk Vegmuseum et naturlig valg når vi senere i år skal avholde møte i Nordisk Motorhistorisk Forbund hvor representanter fra våre søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark, Finland og Baltikum kommer. Vi henstiller derfor også våre klubber til å legge arrangementer og aktiviteter hit.

Nye regler for tidspunktet av Periodisk Kjøretøykontroll/PKK – skaper forvirring.
Det har vært flere endringer i regelverket rundt PKK de seneste årene. Særlig endringene fra 1. oktober 2016, skapte mye usikkerhet da de nye reglene for veteranbiler krever at disse får påført «bevaringsverdig» i vognkortet for å kunne ta del i de lempningene som kom. Særlig til syne kom det at intervallene ble forlenget, med følge at veteranbiler ved passerte 30 år fremstilles til PKK/EU-kontroll hvert 5. år frem til fullstendig fritak fra passerte 50 år.
Ytterligere nye regler fra 2019 gjør at tidspunktet for ny kontroll bestemmes av tidspunktet for den forrige. Gammel ordning var basert på siste nummer i kjennetegnet, som styrte måneden for kontroll. Partall eller oddetall i årsmodell/registreringsår styrte videre hvilket år bilen skulle vises. Det var også mulighet for å vise bilen inntil fire måneder før angitt kontrollmåned, og bilen måtte være godkjent senest måneden etter angitt kontrollmåned dersom man skulle unnslippe en begjæring om avregistrering. På veteranbiler kunne eier søke om ny fast kontrollmåned dersom denne f. eks falt i vinterhalvåret når bilen befant seg utilgjengelig på lager.
De nye reglene innebærer at all tidligere kunnskap og praksis bortfaller, og nytt kontrolltidspunkt styres utelukkende av tidspunktet for forrige kontroll. Dersom bilen hadde kontrolltidspunkt i år X i august, og kontrollen utføres fire måneder før, slik det fortsatt er adgang til, vil nytt kontrolltidspunkt bli endret til april om to år/eventuelt 5 år dersom bevaringsverdig. Dette er litt viktig at man er klar over da tidspunktet for kontroll varig endres. For dem med flere kjøretøy kan dette bli noe uoversiktlig, særlig da skriftlig innkalling til kontroll fra Statens Vegvesen i god tid forut ikke finner sted lenger, og kan gi ubehagelige følger som f. eks. avskilting.
LMK-Forsikringen.
Det har vært lite forsikringssnakk fra vår side den siste tiden. Samarbeidet med IF fra 2018 innebærer mange forenklinger hvor alle kjøretøy med verdi 300.000,- eller lavere tegnes direkte inn hos IF uten besiktigelse og bilder. Dette vil i praksis si 90% av alle de kjøretøyene som omhandles i LMK-porteføljen. Forenklingene viser en økt interesse for produktet, og porteføljen har aldri vært større og mer omfattende enn den er i dag.
Prisene har også blitt lavere, og samtlige kjøretøy har fått standardiserte tariffer/priser selv på de aller dyreste kjøretøyene. Prisen på ditt kjøretøy og forsikringens innhold kan derfor enkelt hentes frem på vår hjemmeside www.lmk.no.
Med ønske om en fortsatt aktiv sesong i 2019!

LMK-Nytt 4/19
Publisert av Stein Christian Husby den 27.06.19.

Motorkonvoien og Motortreffet – vel overstått.
Årets store høydepunkt for oss med interesse for motorhistoriske- og hobbykjøretøy er vel overstått. Til tross for den kaldeste juni-måneden på mange år og værguder som satt på utømmelige vannreservoarer, trosset flere tusen dette og deltok på arrangementet. Arrangementet var satt sammen av flere deler, og vi har vært vitne til at svært mange har deltatt på Motorkonvoien selv om ikke alle kjørte helt frem til Lillehammer.
På Lillehammer ble det avholdt et 2-dagers kjøretøytreff med variert innhold på programmet. LMKs egen jubileumsmiddag ble også vel gjennomført, og Petter Schjerven var kveldens toastmaster og ledet oss førsteklasses gjennom en minnerik kveld.
Motorkonvoien 2019, i særlig grad, har satt vår bevegelse på det politiske kartet. LMK sammen med AMCAR har her mønstret en landsomfattende konvoi hvor retten til fortsatt bruk og tilgang på et etanolfritt drivstoff var satt i høysetet under møter med lokale politikere og myndighetspersoner langs ruten. At dette ikke har gått upåaktet hen, bekreftes gjennom de mange lokale avisartiklene som har strømmet inn til Administrasjonen i LMK.
Selv om eldre kjøretøy i utgangspunktet var en hobby- og fritidssyssel for den enkelte, har Motorkonvoien bidratt til å endre synet på hva vi egentlig holder på med. Kjøretøy er kulturvern fullt på høyde med fartøy- og bygningsvern. Vår kunnskap er en fullverdig kulturarv og må bevares og videreføres til nye generasjoner før den går tapt. Denne immaterielle delen av kulturarven er en forutsetning for at våre kjøretøy også skal være i drift og kunne brukes i fremtiden. Museum er vel og bra, men aller best er at kjøretøyene kan brukes i sitt rette element – på veien! Vi er «kultur på hjul» og dette vernet skjer best gjennom en aktiv bruk. Eldre kjøretøy sprer mye glede og informasjon overalt hvor de dukker opp, og dette var Motorkonvoien et levende bevis på.
Vi i LMK vil rette en stor takk til alle dem som sluttet opp om arrangementet. Mange ildsjeler har lagt ned et ufattelig arbeid før og underveis. Mest riktig her blir vel; Ingen nevnt og ingen glemt.
Kjøretøypolitikk blir bare viktigere og viktigere.
Den politiske utviklingen mot kjøretøy drevet av fossilt brennstoff, har på kort tid tatt en radikal vending. Det erklæres klimakrise fra flere hold, men flere av tiltakene har vist seg å være litt vel unyanserte og blir vel mer som politiske fanesaker å regne enn tiltak som faktisk utgjør en forskjell. Særlig bilistene i Oslo har på kort tid opplevet et «paradigmeskifte» knyttet til bilkjøring og bruk av fossilt brennstoff. Selv om tiltakene her knapt er målbare i miljø-øyemed, gir dette oss et godt innblikk i hva eiere av motorhistoriske kjøretøy kan vente seg i løpet av kort tid. Utfasingen av etanolfri 98 oktan har i flere områder skjedd med rekordfart, og uten kunnskap, opplysning og myndighetskontakt – kan vi bli spilt ut på sidelinjen fortere enn vi aner.
Sentralt fremover blir derfor samarbeid med andre organisasjoner. Dette har blitt påpekt tydelig både på Temakonferansen og Landsmøtet 2019. For LMK sin del vil AMCAR være en naturlig samarbeidspartner da vi har stort sett et sammenfallende syn på de utfordringer vår bevegelse står overfor. Likevel finnes det ulikheter, men totalt sett vil de to nevnte organisasjoner sammen kunne fylle det hele bildet – kampen for retten til å drive med bilhobby og vern og bevaring av norsk kulturarv. Derfor har også flere av LMKs klubber tilsluttet seg AMCAR i tillegg til en fortsatt LMK-tilslutning, da de vil være en del av den totaliteten organisasjonene utgjør til sammen.
Nye avgiftsregler for 20 år gamle kjøretøy fra 01.07.2019.
Det har vært mye omtalt at engangsavgiften for kjøretøy eldre enn 20 år faller bort fra 01.07.2019. Bortfall av engangsavgift har tidligere vært forbeholdt veterankjøretøy, men nå vil dette gjelde allerede fra 20 år. Det er fra LMK sitt ståsted viktig å presisere at dette ikke innebærer noen endring av grensen for et veterankjøretøy, og disse forholdsvis unge 20-åringene må fortsatt belage seg på å betale årsavgift på lik linje med dagens ordning.
Dette er en fin mulighet til å sikre seg en kommende klassiker, som med rett bruk og pleie vil kunne bli morgendagens veterankjøretøy.
Ønsker alle en riktig god sommer – kjør forsiktig.
Vi i LMK vil ønske dere alle en riktig god sommer. Nå går treffsesongen inn i en litt mer rolig periode, etter noen hektiske uker hvor det blir vanskelig å velge i mylderet av tilbud og arrangementer. Vi vil henstille alle til en forsiktig bruk slik at vi unngår ulykker og negativ publisitet. Skal veteranen ut på langtur, er det greit med en ekstra sjekk av bremser, bremsevæske og bensinslanger. Selv om ting brukes lite, er det viktig at vedlikeholdet finner sted jevnt og trutt. Da unngår man overraskelser, som kan gi uventede utfall.
LMK-Nytt 3/19
Publisert av Stein Christian Husby den 29.05.19.
Nytt fra LMK 3/2019Årets arrangement – Motorkonvoien og Motortreffet nærmer seg.

Allerede om få dager starter de første deltakerne i Motorkonvoien 2019 for å rekke frem til Motortreffet 2019 med oppstart på Lillehammer fredag 7. juni. LMK mottar signaler om et enormt engasjement rundt om i hele landet, og de ulike konvoiene fordeler seg fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord.

Mye av grunntanken bak Motorkonvoien er å samle miljøet rundt motorhistoriske- og entusiastkjøretøy for å sette våre behov rundt retten til å kjøre, eie og bruke disse kjøretøyene også i fremtiden. Dette er en viktig del av vår felles kulturarv, som må ivaretas og formidles videre til kommende generasjoner. Denne formidlingen skjer aller best gjennom et vern gjennom bruk, hvor vi kan vise oss frem og formidle langs allmenn vei. Fortsatt landsdekkende tilgang til et etanolfritt drivstoff med 98 oktan tilpasset våre kjøretøy, blir også en avgjørende faktor for å nå overnevnte mål. Motorkonvoien har derfor også en klar politisk agenda, og i informasjonsbrosjyren som følger Motorkonvoien, er det utarbeidet direkte spørsmål tuftet på politikere som de vil treffe langs ruten. Flere steder er det lagt opp til politiske møter hvor ordførere og lokalpolitikere stiller til debatt. Viljen til å slutte opp om dette blir nok ekstra viktig da 2019 er et valgår. På Facebook-siden «Motorkonvoien 2019» legges det løpende ut informasjon om kjøreruter og selve arrangementet.

Motortreffet 2019 – tidenes motorarrangement i Norge.

Vel fremme på Lillehammer 7. juni, overtar Motortreffet 2019. Dette er nok det mest spektakulære og omfattende motorarrangementet, som noensinne er avholdt på norsk jord. Sammen med vår samarbeidspartner AMCAR har vi sikret oss full tilgang til Birkebeineren Stadion, og her er det arealer og fasiliteter som tillater nærmest et ubegrenset antall kjøretøy. På Motortreffet vil det vrimle av kjøretøy, og det er ingen påmelding. Ankomsten av kjøretøy vil skje kontinuerlig fra fredag 7. juni kl. 10.00. Listen over utstillere og arrangementer er lang, og det bør være noe for enhver smak her. Motortreffet samarbeider også med Olympiaparken og Visit Lillehammer, og det vil være en rekke utstillere, boklanseringer, firmastands og utsalgssteder for mat og servering over hele området. Blant utstillerne kan nevnes NAF, Statens Vegvesen, Fluid Film, Stas-Bil, Huseby Autodeler med flere. Vi får også

«Texas James» som vil selge utsøkte BBQ-retter inne på treffområdet. IF vil også være representert både hos AMCAR og LMK, og de vil kunne informere om og tegne forsikringer.

Det er også tilrettelagt for camping inne på området med alle fasiliteter med hensyn til toaletter og sanitærforhold.

Det kan blant annet nevnes at Motortreffet har sikret seg det engelske motorsirkuset «Wall of death», som blant annet er kjent fra Goodwood Revival. Disse stiller for første gang på norsk jord. Les mer om dette på; http://www.wallofdeath.info/home

Det vil også være levende musikk, og det vil avholdes flere konserter fredag og lørdag. Vi vil særlig trekke frem «Johnny Cash»-tribute bandet «Get Rhythm» fra Gausdal, som har deltatt på en rekke norske arrangementer og festivaler. Les mer om dem her; https://www.facebook.com/GetRhythmGausdal/. Vi har også sikret oss 60-talls bandet «Perry Dear and the deerstalkers» med Per Øydir i spissen kjent blant annet fra Kåre and the Cavemen og Euroboys. Her blir det rendyrket lyd og utstyr fra 1960-tallet. Les mer om dem her; https://www.facebook.com/perrydearandthedeerstalkers/.

Som det fremkommer av omfanget på aktivitetene, vil dette medføre en deltakeravgift i håp om å dekke noen av kostnadene med arrangementet. Vi vil satse på ungdom og rekruttering, noe vår bevegelse sårt trenger. Derfor er inngang for alle under 18 år gratis. For de øvrige vil det prises slik pr. person;

Dagpass fredag; 150,-

Dagpass lørdag 250,-

Helgepass; 350,-.

Kjøretøyene kommer inn på utstillingen inkludert i disse prisene.LMKs jubileumsmiddag – fortsatt ledige plasser igjen!

LMK vil markere sitt eget 40-års jubileum med en egen jubileumsmiddag. Dette vil finne sted under motortreffet på Birkebeineren stadion lørdag 8. juni kl. 19.30. Egen invitasjon omkring dette er sendt ut tidligere. Vi har forlenget påmeldingsfristen, og det er mulig å bestille middagen også pr. epost til post@lmk.no.

Middagen består av en 3-retters, som selges til deltakerne på Motortreffet til en sterkt redusert pris – kr. 495,- pr. kuvert. Middagsarrangementet er åpent for alle treffets deltakere – uavhengig av tilknytning til AMCAR eller LMK. Vi har fått med oss TV-profilen Petter Wilhelm Schjerven, som vil lede oss gjennom kvelden.

Billetter og drikkebonger til jubileumsmiddagen vil bli delt ut under arrangementet fra LMKs stand fra fredag. Det er også etablert løsninger for betaling med VIPPS.Busstransport sikrer logistikken til og fra arrangementet.

Lillehammer Veteranvogn Klubb har organisert busstransport med veteranbusser fra Rutebilhistorisk Forening, som løpende vil besørge transport mellom Lillehammer, Scandic-hotellene i Lillehammer-området og Birkebeineren Stadion. Det har kommet mange henvendelser omkring dette, og dette bør nå være ivaretatt.***

Nå håper vi bare på godt vær og mange deltakere, slik at vi kan realisere drømmen om tidenes motorarrangement i Norge for alle med interesse for motorhistoriske- og entusiastkjøretøy. Sammen med Motorkonvoien 2019, vil vi markere at dette er en viktig del av norsk historie og kulturarv og engasjerer svært mange. Organisasjonene LMK og AMCAR vil kjempe videre for at dette blir en realitet i fremtiden også. Vi er «Kultur på hjul»!

Vi ses på Lillehammer!Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

LMK-Nytt 2/2019
Publisert av Stein Christian Husby den 17.04.19.
Ny sesong i gang - mange viktige avklaringer i LMK er unnagjort.

Snøen smelter og våren er godt i gang. Mange veterankjøretøy har allerede sett dagens lys etter en lang vintersesong. Samtidig har LMK unnagjort både Temakonferansen og Landsmøtet 2019, og mange viktige avklaringer har allerede funnet sted i løpet av snart fire måneder av 2019.

LMK har nå endelig lagt bak seg flere tunge konflikter, som har lagt beslag på tid, ressurser og fremtidsvisjoner for forbundet. I særlig grad dreier dette seg om tvisten med vår tidligere samarbeidspartner på forsikring, WaterCircles Norge samt anklagene mot en tidligere styreleder i LMK. Begge disse sakene er nå avsluttet, og for første gang på flere år kan LMK se fremover på nye prosjekter og oppgaver - som er direkte relatert til det vi skal holde på med. Det er en rekke ting som skjer om dagen, men jeg vil trekke frem de som jeg anser som mest sentrale.Mer kontingent til LMK, gir også mer til klubbene;
På Landsmøtet 2018 ble det vedtatt at man ønsket et mer slagkraftig LMK med større økonomisk handlerom til å drifte innenfor Strategi- og Handlingsplanen. Dette medførte en økning av kontingenten da LMKs inntekter kommer fra kontingent og forsikringsprovisjon. Saken vedrørende kontingenten ble også behandlet på Landsmøtet 2019, hvor vedtaket fra 2018 ble videreført.

Forbedrede inntekter til LMK gir også muligheter til å gi noe igjen til klubbene. Flere aktiviteter og deltakelse på møter og arrangementer er noe av det som har blitt mer synlig det siste året. Mange har etterlyst LMKs deltakelse på f. eks. Oslo Motor Show – noe vi gjennomførte i 2018 og også skal i 2019. Temakonferansen er et annet eksempel på dette, og tilbakemeldingene fra denne har vært svært positive. De fleste klubbene ser viktigheten av å kombinere faglig innhold med sosialt samvær – hvor vi i fellesskap utvikler hverandre. Her er vi inne på deler av kjernedriften i LMK.

LMK vil også at klubbene skal oppleve et samhold og fellesskap innad i LMK – hvor klubbene samarbeider på tvers for å skape de resultatene vi trenger. Organisasjonens tyngde ligger i medlemmene, som igjen utgår fra eier-klubbene. Profileringen og identifiseringen opp mot fellesnevneren LMK, blir derfor viktig. Med bakgrunn i dette har også Styret i LMK besluttet at samtlige LMK-klubber skal få en roll-up og et beach-flagg fra LMK, som kan brukes på treff, arrangementer og markeringer. Dette er også et ledd i at klubbene har markedsføringsmateriell før vi setter i gang Motorkonvoien 2019. Dette ble delt ut til de klubbene som deltok på Landsmøtet, og vi sender løpende ut pr. post til de resterende.

Ny forsikringskampanje fra IF – ett år gratis Helforsikring til nye kunder.
Fortsatt opplever vi at det er mange av våre medlemmer, som ikke har skaffet seg en LMK-forsikring. Vi mener at med LMK-forsikringen har vi utviklet markedets beste og rimeligste produkt for dem med veterankjøretøy. Ordningen gir også gode rabatter på øvrige forsikringer.

For dem som ikke allerede har et kundeforhold i IF, er årets kampanje svært lukrativ. I tidsrommet 1. april til 1. juli gis det bort en gratis Helforsikring i ett år på veterankjøretøy med verdi til og med 300.000,-. Det er ingen krav om tegning av andre forsikringer for å kunne nyte godt av dette tilbudet.


LMK-Nytt 12/18
Publisert av Stein Christian Husby den 21.12.18.
Året nærmer seg slutten.Strategikonferansen markerte et veiskille.

2018 har vært et år preget av mange begivenheter og endringer. Året startet brått med en Strategikonferanse hvor samtlige klubber var invitert til en samling hvor kursen videre for forbundet skulle stakes ut. Dette munnet ut i en Strategi- og Handlingsplan, som ble vedtatt på Landsmøtet. Konklusjonen var nokså entydig knyttet til hvilke oppgaver og rolle fremtidens LMK skal ha. Sentralt blir retten til å fortsatt kunne bruke våre kjøretøy og tilgangen til en sikringskvalitet vedrørende drivstoff, som gir alle mulighet til et etanolfritt tilbud i sitt nærområde.

Fortsatt mange utfordringer med WaterCircles.

Det har også vært mye forsikringssnakk i 2018 da overgangen til vår nye samarbeidspartner IF ikke ble så enkel som vi trodde. Forliket med tidligere avtalepartner WaterCircles sommeren 2017 trodde vi skulle sikre oss en problemfri overgang hvor begge parter hadde til intensjon å etterleve avtalen. Derimot ble ikke avtalefestet provisjon til LMK for 2017 utbetalt samt øvrige fremsatte og høyst urimelige krav knyttet til eierskapet rundt LMKs historiske arkiv, noe som medførte at vi måtte gå til søksmål mot WaterCircles vinteren 2018. WaterCircles har møtt oss med et motsøksmål, forhold LMK tilbakeviser. Likevel vil saken prege også 2019 da en hovedforhandling først vil finne sted i mars. Den økonomiske situasjonen i konsernregnskapet hos WaterCircles ASA viser at selskapet har tapt over 70 millioner NOK siden 2017 pr. 3. kvartal 2018. Dette verifiserer at LMKs vurderinger i forkant av oppsigelsen av samarbeidet i 2017, med frykt for en betydelig svekket soliditet med WaterCircles ASA som egen forsikringsgiver uten IF som aksjonær og forsikringsgiver, medførte riktighet.

Mer deltakelse og synlighet.

LMK har også fokusert på en større deltakelse på arrangementer hos klubbene. Administrasjonen og Styret har deltatt på en rekke klubbesøk, treff/løp og jubileumsarrangement i LMK-klubbene. Vi har signalisert at LMK gjerne stiller opp på dette, og det bidrar til økt kunnskap om LMKs arbeid og virke ute i klubbene. Samtidig gir dette oss en enestående anledning til å holdes oppdatert på hva som engasjerer ute i egen organisasjon.

MOTORKONVOIEN 2019.

Sammen med AMCAR planlegger LMK nå et stort arrangement på Lillehammer i pinsen 2019. Dette er et omfattende arrangement med elementer fra LMK-Stafetten 2017, løp, markering av LMKs eget 40-års jubileum, utstilling, underholdning og deltakelse på åpningen av Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen på Nasjonal Motordag 9. juni 2019. Arrangementet er nå et samarbeid på sentralt nivå mellom AMCAR og LMK hvor vi har knyttet til oss Motorveteranene Hedmark, Lillehammer Veteranvognklubb og Toten Gammelbilklubb. Selve konvoien/stafetten vil ha oppstart på ulike tidspunkt over hele landet, og her blir det lokalt samarbeid mellom AMCARS og LMKs klubber hvor vi vil formidle bevegelsens mål og treffe lokale politikere og presse. Dette vil gi en nødvendig synlighet omkring fremtidige behov og sette søkelyset på hvor mange som faktisk driver med motorhistorie og bilhobby i Norge.

Samarbeid med andre organisasjoner.

AMCAR og LMK har gjennom 2018 deltatt på flere av hverandres arrangementer. Samtidig vet vi at det lokalt en rekke steder i landet er tett samarbeid mellom AMCAR-klubber og LMK-Klubber. Sammen står vi sterkere med hensyn til å nå de mål den motorhistoriske bevegelsen og bilhobbyen tar sikte på. Sammen representerer vi i om lag 80.000 mennesker – en ikke ubetydelig del av befolkningen i Norge – og sikrer nødvendig tyngde og slagkraft for begge organisasjoner. Strategikonferansen i LMK ga en entydig anbefaling med hensyn til et tettere og mer forpliktende samarbeid med AMCAR, noe administrasjonene i begge organisasjoner jobber mot. Motorkonvoien 2019 er et godt eksempel på dette.

Ny konferanse 11. og 12. januar 2019 – Temakonferanse.

LMK følger opp med også en konferanse i 2019. Tilbakemeldingene fra klubbene etter årets Strategikonferanse var så overveldende, og vi tror derfor på flere samlinger hvor vi kan rette fokus mot det arbeidet som skjer i organisasjon og klubb. Neste års tema blir med fokus på klubbdrift, ansvar, personvern og forholdet til media. Omlag 60 av LMKs klubber bruker i dag medlemssystem fra StyreWeb, og derfor vil det være en valgfri sesjon også med opplæring i bruken av dette systemet – tiltenkt kommende og allerede etablerte brukere.Avslutningsvis vil vi i LMK benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!LMK-Nytt 11/18
Publisert av Stein Christian Husby den 09.11.18.
Mye positivt står for tur.Det skjer mye i LMK om dagen, og forhåpentligvis klarer vi snart å legge bak oss gamle interne stridigheter og tvist med tidligere samarbeidspartner WaterCircles. Sivil-saken mot WaterCircles er berammet til våren 2019, så p.t. er det lite vi får gjort omkring dette. LMK velger derfor å se fremover mot de tingene vi egentlig skal drive med – nemlig å legge til rette for fortsatt bruk av motorhistoriske kjøretøy, politisk påvirkning rundt rammebetingelsene for vår bevegelse samt støtte og bistå eierklubbene i LMK.

Kalenderen for 2019 er allerede i gang med å fylles, og vi vil trekke frem to viktige arrangementer som vi håper at flest mulig slutter opp om;1) Temakonferansen 2019 – 11. og 12. januar 2019 på GardermoenDette blir en videreføring av Strategikonferansen i 2018 hvor LMK-klubbene samles i en sosial setting hvor det blir fokus på å styrke klubbenes kompetanse rundt praktisk klubbdrift innenfor gjeldene lovverk for personvern, forholdet til presse og media samt opplæring innen bruken av StyreWeb - et verktøy stadig flere LMK-klubber nå tar i bruk. Det blir interessante foredrag innen overnevnte emner samt informasjon fra LMK rundt aktuelt virke i organisasjonen.

Mer informasjon omkring agenda og påmelding finnes på LMKs hjemmeside; www.lmk.no. Husk at søknadsfristen er satt til 1. desember 2018.2) MOTORKONVOIEN 2019 – Sam-arrangement mellom AMCAR og LMK.

Norgesløpet 2019 utgår i anledning LMKs kommende 40-års jubileum. I denne forbindelsen ble det sett på muligheten for at LMK sentralt arrangerte noe eget. LMK-Stafetten i 2017 ble her trukket frem da den skapte noe unikt, som ikke burde gå i glemmeboken. Samtidig finner det sted en historisk begivenhet på Hunderfossen under Nasjonal Motordag 9. juni 2019, åpningen av et nytt Norsk Kjøretøyhistorisk Museum tilknyttet Norsk Vegmuseum. Dette er en statlig aksept for vern og bevaring av motorhistoriske kjøretøy, et arrangement også LMK bør slutte opp om.

Samtidig ser vi viktigheten av et bredt samarbeid på tvers av organisasjoner om felles sak, og derfor ble det naturlig at LMK forespurte nettopp AMCAR om vi skulle dra i gang noe sammen omkring dette.

For å gjøre en lang historie kort – slik ble det – og AMCAR og LMK er derfor godt i gang med planleggingen av MOTORKONVOIEN 2019. Dette blir både «stafett», «Norgesløp», politisk påvirkning og synliggjøring, kjøretøyutstilling og jubilanter under åpningen av det nye museet – alt i en pakke. To organisasjoner forener her klubber og administrasjon, og oppslutningen foreløpig virker svært god. Vi håper derfor at flest mulig sprer denne informasjonen i håp om at vi kan unngå at dette kolliderer med mange andre arrangementer, men heller slutte opp om arrangementet i sin helhet eller deler av dette.

Det sendes ut flyers, kart med tidspunkter samt litt mer inngående informasjon til samtlige LMK-klubber. Det er etablert en egen arbeidsgruppe for prosjektet, og det er også en egen operativ Facebook-side.

Vi håper derfor at vi kan skape en virkelig folkefest gjennom hele Norge og gjøre det synlig hvor mange som er engasjert rundt motorhistoriske kjøretøy og bilhobbyen. Her trenger vi at den enkelte klubb og medlem stiller opp for å gjøre dette mulig.Øvrig…..Sesongen er på hell, og de fleste av våre kjøretøy har gått i dvale eller venter på større eller mindre reparasjoner gjennom vinterhalvåret. Det blir igjen tid for innemøter på klubbhusene med varierte tema og interessante foredrag. LMK stiller gjerne opp dersom det skulle være et ønske om besøk fra oss.


© Landsforbundet av Motorhistoriske kjøretøyklubber | Løsning: StyreWeb

Med ønsLMK-Nytt 10/18
Publisert av Stein Christian Husby den 26.09.18.
Prisgarantien fra IF opphører snart.
Som et ledd i overføringen av LMK forsikringene vekk fra WaterCircles til vår nye samarbeidspartner IF, valgte IF å gi en prisgaranti på ett år til de kundene som hadde vært i WaterCircles. Desperasjon hos WaterCircles når næringsgrunnlaget smuldret opp, gjorde at WaterCircles forsøkte å underby egne tariffer som et forsøk på en priskrig. Dette utspillet ble enkelt parert, ved at IF gir en prisgaranti uansett hva forsikringstakeren måtte bli tilbudt av WaterCircles.
Nå er situasjonen den at vi snart allerede har tilbakelagt 9 måneder sammen med IF. Dette innebærer at vi også er inne i siste kvartal med prisgaranti. Fortsatt sitter en del LMK-medlemmer igjen med sine forsikringer i WaterCircles, og skal de kunne nyte godt av dette tilbudet må forsikringene deres hos WaterCircles bringes til opphør innen 2018.
Like priser og vilkår = samme produkt?
Mange forsikringstakere vi i LMK har vært i kontakt med, viser til at de ikke har flyttet sine forsikringer da de opplyser at de får like priser og vilkår hos WaterCircles. Spørsmålet blir da om pris og vilkår er de eneste faktorene ved et forsikringsforhold som avgjør produktets innhold og sluttsummen ved et mulig kommende skadeoppgjør? Vi i LMK vil svare nei på dette spørsmålet, da vi vil hevde at LMK-Forsikringen er noe langt mer enn bare pris og vilkår.
LMK-Forsikringen er et tradisjonsrikt produkt med røtter tilbake til 1983. En hel organisasjon har bidratt til å utvikle produktet vi har i dag, og en samlet bevegelse står bak LMK med sin kompetanse dersom et vanskelig skadetilfelle skulle inntreffe. Derfor kan vi med rette si at ingen andre selskap har en LMK-Forsikring. Dette produktet finnes utelukkende hos LMK og vår samarbeidspartner IF. LMK-Forsikringen gjennomgikk også en betydelig forbedring med hensyn til pris, vilkår og egenandeler fra 2018 sammen med IF. Produktet WaterCircles nå kan tilby, er ingenting annet enn en veteranforsikring hvor man helt eller delvis har forsøkt å kopiere innhold og pris med LMKs eget produkt. Derav har ingen med en forsikring hos WaterCircles noen hjemlet rett til at LMKs kompetanse skal bli en del av skadeoppgjøret – her er du som forsikringstaker alene mot WaterCircles uten rett til bistand fra LMK. Det er derfor med bakgrunn i overnevnte at LMK føler et stort ansvar for å informere om realitetene, slik at ingen blir sittende igjen som forsikringstaker i WaterCircles i uvitenhet om mulige konsekvenser.

WaterCircles har betydelige økonomiske vanskeligheter.
Varsleren «Didrik Dale» skrev i mars 2017 et anonymt brev til WaterCircles sine samarbeidspartnere, investorer samt pressen, derav også LMK. Brevet, som i ettertid har vist seg å få stor treffsikkerhet i sine anførsler, ble avsluttet med «Hvem vil bli med skuta til bunns?». Her kan det trekkes en parallell til LMKs forsikringstakere i WaterCircles, og slik situasjonen nå fremtoner seg hos WaterCircles, er fremtiden høyst usikker. Disse påstandene er tuftet på en rekke artikler gjennom sommeren/høsten 2018 blant annet i Dagens Næringsliv og Finansavisen hvor man leser om at forventninger til lønnsomhet totalt uteblir. Derimot viser det seg at katastrofeåret 2017 med omlag 40 millioner i underskudd trolig ikke blir et bunn- og vendepunkt. Selskapets regnskapstall viser at den negative trenden fortsetter med full tyngde inn i 2018 med et kvartalsregnskap pr. utgangen av juni 2018 med ytterligere 29 millioner i tap. Selskapet har vist ytterligere «sykdomstegn» gjennom flere utskiftninger i selskapets styre og ledelse, hvor blant annet representanter for de to største eierne har kommet inn i styret. Videre har det vært interne stridigheter og ekstraordinær generalforsamling nå i høst – forhold som understøtter at ting ikke er som de burde.
De dårlige resultatene i WaterCircles påvirker også egenkapitalen. Samtidig gjennomgår selskapet en prosess hvor de som nyetablert forsikringsselskap tar over som forsikringsgiver for flere av forsikringene de tidligere hadde som agenturforretning, noe som gjør at kapitalkravet fra Finanstilsynet løpende øker. All den tid at solvenskapitalen samtidig synker påvirker dette solvensmarginen. Selskapets solvensgrad har sunket fra 289% til 233% bare fra første til andre kvartal 2018. En utvikling der solvensgraden forverres med 50% poeng per kvartal er ganske dramatisk, og her kan ting potensielt skje meget raskt.
All den tid selskapet beviselig har betydelige problemer kan dette tradisjonelt lett gi seg til syne ved skadebehandling og skadeoppgjør – en situasjon vi ikke ønsker for våre medlemmer.
LMK henstiller derfor alle til å flytte sine forsikringer over til IF og LMK.ke om en fortsatt god sommer!


LMK-Nytt 8/18
Publisert av Stein Christian Husby den 29.06.18.
Sesongen er her – valgets kval.

Vi har nettopp lagt bak oss første del av en aktiv treffsesong. Juli-måned representerer fellesferie og litt mer stillstand, en påstand LMKs aktivitetskalender også bekrefter. I august gjenopptas aktivitetene frem til midten av september, hvor utesesongen så smått igjen begynner å gå på hell. Med lange vintre, veisalt og til dels dårlig vær, er det harde kår og kort sesong for oss med interesse for veterankjøretøy. I den korte tiden vi har på oss til å bruke disse kjøretøyene, nærmest vrimler det av ulike treff og arrangementer, og steinhard prioritering må skje.

Det anslås om lag 400 klubber fordelt over hele landet med interesse for eldre kjøretøy, og det er anslagsvis registrert 200.000 entusiastkjøretøy i Norge. Sett opp mot befolkningstallet, er dette noe som beviselig engasjerer ganske mange husstander i Norge.

LMK har tatt mål av seg å gjøre organisasjonen mer synlig, og som et ledd i dette også delta mer på klubbenes treff og arrangementer. Riktignok dette forutsetter at vi blir invitert, og vi håper at dette kan bidra til større interesse, kunnskap og engasjement rundt mulighetene med LMK ute i klubbene.WaterCircles leverer fatale regnskapstall – mediepresset mot selskapet øker.

LMK har gjennom lengre tid påpekt større vanskeligheter hos WaterCircles med hensyn til selskapets økonomiske situasjon. All den tid at LMK, som kjent har en rettslig tvist med selskapet, er det naturlig at mange trekker slutningen at dette er vår subjektive fremstilling av saksforholdet. WaterCircles har på sin side forsøkt å tegne et helt annet bilde, noe som har bidratt til at ikke alle LMK-kundene har innsett det mulige alvoret og forhastet seg med å flytte forsikringene over til IF.

Det er derfor meget interessant at pressen nå med full tyngde har tatt tak i saken. På fritt grunnlag er forholdene omtalt i Dagens Næringsliv 08.06.2018 og i Finansavisen 28.06.2018. WaterCircles blir et interessant medieobjekt da markedsføringen av flere profilerte investorer kan ha bidratt til å lokke andre investorer inn i selskapet. Nå kan de samme investorene bidra til at mediekjøret mot selskapet blir høyt og ubehagelig da alle forventninger til lønnsomhet nå uteblir. Katastrofale regnskapstall i 2017 og 1. kvartal i 2018, viser en utvikling som ikke lenger ser ut til å la seg snu. Dette er en risikofylt situasjon LMK ikke er bekvem med at våre medlemmer utsettes for, og derfor valgte vi allerede på et tidlig tidspunkt å varsle omkring disse forholdene.Mer informasjon under disse linkene;

https://www.dn.no/nyheter/2018/06/07/1038/Finans/pengene-renner-ut-av-forsikringsnykommeren-watercircles

og

https://www.watercircles.no/se/finansiell-informasjon/

Viktig at flytteprosessen ikke stopper opp.

Med bakgrunn i forholdene hos WaterCircles blir det derfor ekstra viktig at klubber og enkeltmedlemmer sørger for å opprettholde trykket for å flytte forsikringstakerne, som tidligere hadde LMK-forsikring, tilbake til LMK og IF. LMK opplever stadig at medlemmer kontakter oss og ikke er klar over at vi har byttet samarbeidspartner. Mange blir først oppmerksomme på dette når de blir kontaktet av WaterCircles i forbindelse med hovedforfall.

Det blir derfor viktig at det på alle nivåer informeres om følgende;

- LMK-forsikring har du bare gjennom LMK og IF.

- LMK har ikke lenger noe samarbeid med WaterCircles, og forsikringstakere i WaterCircles har følgelig ingen rett til bistand fra LMK ved vanskelige skadeoppgjør.

- Alle WaterCircles-kunder kan enkelt flytte sine forsikringer tilbake til IF/ILMK ved å ringe

21 49 50 37, epost lmk@if.no eller via nettsiden www.if.no/lmk. IF garanterer lik pris uansett hva WaterCircles måtte tilby. Det er videre gjort vesentlige forbedringer i ordningen med hensyn til dekning og egenandeler.Norgesløpet.

Norgesløpet 2018 fant sted i Grenlands-området med base i Langesund. Arrangøren var Grenland Veteranvogn Klubb, og fra LMK stilte styreleder Torbjørn Evanger og generalsekretær Stein Christian Husby. For å ikke tråkke noen på tærne vil vi neppe gjøre som Samaranch etter Lillehammer OL og si «the best ever..», men det er bare å fastslå at dette var et utrolig rikholdig og bra gjennomført Norgesløp. Varaordføreren fra Bamble kommune, Heidi Therese Herum, deltok også på løpet, og det ble rikelig anledning til å sette fokus på fremtidige problemstillinger rundt bruken av veterankjøretøy.

Det ble også ytret fra både Kongsberg Automobilselskap, arrangør Norgesløpet 2017, og Grenland Veteranvognklubb at arrangementene hadde gitt et betydelig overskudd. Dette blir viktige signaler til fremtidige arrangører av løpet.

Norgesløpet 2019 utgår da det er tenkt et eget jubileumsarrangement i anledning at LMK fyller 40 år. Mer informasjon om dette vil komme senere.

Derimot kan vi med glede orientere at Norgesløpet 2020 er tildelt Kjøretøyhistorisk Klubb Voss, som har lang erfaring med løpet VossaRudl`n.


"MOTORKONVOIEN 2019" - en første informasjon.
Publisert av Stein Christian Husby den 30.08.18.
LMK planlegger sammen med flere en storstilt markering i 2019, og det er i denne anledning satt ned en egen komitè bestående av styremedlem i LMK Øyvind Wiksaas, tidligere styremedlemmer i LMK Merethe Larsen og Leif M. Skare (ansvarlige for LMK-Stafetten 2017), Toten Gammelbilklubb, Motorveteranene Hedmark, Lillehammer Veteranvogn Klubb og AMCAR.Arrangementet vil erstatte Norgesløpet i 2019, og mye av bakgrunnen er også at LMK vil feire sitt eget 40-års jubileum. Samtidig skjer det i samme tidsrom en åpning av et nytt nasjonalt kjøretøymuseum på Hunderfossen, en viktig aksept av vårt område som både kultur og bevaringsverdig.Det blir viktig å komme tidlig i gang med planleggingen da vi håper at flest mulig av klubbene slutter opp om arrangementet og deltar på denne minnerike markeringen i 2019. Mye av dette er tuftet på frivillighet basert på at klubbene deltar når «MOTORKONVOIEN 2019» passerer nettopp ditt distrikt.Arrangementet vil forene store deler av vår bevegelse både gjennom samarbeid og felles sak for kjøretøykulturen i Norge. 2019 er et valgår og dermed en utmerket mulighet til å få våre politikere i tale rundt sentrale spørsmål for vår bevegelse. LMK-Stafetten gjorde dette i 2017, og dette skal vi klare igjen med enda flere klubber og engasjement fra det ganske land.Vedlagt er mer informasjon. Dette er som sagt en foreløpig informasjon og endringer og justeringer vil kunne skje underveis i den videre planlegging. Likevel ligger destinasjon og tidspunkter fast, og dette gir noen klare holdepunkter for en deltakelse.Det er vedlagt en egen flyer, som klubbene kan trykke og distribuere, samt et informasjonsskriv som konkretiserer arrangementet ytterligere.
Bli med å kjør Motorkonvoien..docx
Flyer Motorkonvoien 2019.pdf

NYTT FRA LMK 9/2018.Mer synlighet, mer deltakelse og mer igjen til eierklubbene.

Overskriften markerer LMKs ambisjoner i tiden fremover. I LMKs nye Strategi- og handlingsplan fremkommer det tydelig at LMK tar mål av seg til å bli noe mer for eierklubbene enn en tilbyder av forsikring.

Den nye avtalen med IF Forsikring har bidratt til en rekke forenklinger i søknadsprosessen, noe som igjen avlaster merarbeidet knyttet til behandling av forsikringssøknader hos LMKs administrasjon. Dette er tid vi igjen vil donere tilbake til klubbene i form av deltakelse, politisk synlighet og bistand. Landsmøtet 2018 vedtok en forhøyet kontingent, som vil komme godt med til finansieringen av LMKs arbeid.

Av aktiviteter kan blant annet nevnes;

· Økt deltakelse hos klubber på medlemsmøter og arrangementer.

LMKs styre og administrasjon har deltatt på en rekke medlemsmøter og klubb-arrangementer rundt om i landet denne våren og sommeren. LMK vil forsøke å stille opp så langt dette er mulig, og vår deltakelse koster ikke klubbene noe. Vi håper at vår deltakelse kan bidra til nærmere bånd mellom eierklubb og sentralledd, slik at vi kan trekke felles nytte av hverandre.

· Ny konferanse i januar 2019 – Temakonferanse LMK.

Strategikonferansen i 2018 ble en suksess med nærmere 90 deltakere. Her var det spillerom for å drøfte viktige spørsmål for vår bevegelse fremover. Dette er saker det ikke er avsatt tid til når vi normalt sett har møttes på Landsmøtet.

Styret i LMK vil derfor repetere denne modellen og vil arrangere en temakonferanse i januar 2019. Eksakt tid, sted og saksliste kommer vi tilbake til.

· «MOTORKONVOIEN 2019».

I 2019 fyller LMK 40 år. Dette vil vi markere, og derfor utgår Norgesløpet i 2019 og erstattes av et prosjekt som er gitt navnet «MOTORKONVOIEN 2019». Vi har fått med oss blant annet Lillehammer Veteranvogn Klubb, Motorveteranene Hedmark, Toten Gammelbilklubb, Merethe Larsen og Leif M. Skare fra LMK-Stafetten 2017 samt AMCAR.

Arrangementet vil få flere dimensjoner med alt fra en kjøretøypolitisk stafett gjennom landet hvor lokale klubber deltar og inngår, kjøretøytreff på Lillehammer, jubileumsfeiring av LMK samt en felles deltakelse på åpningen av nytt Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen på Nasjonal Motordag 9. juni 2019.

Det er allerede sendt ut noe mer utfyllende informasjon til LMK-klubbene. Dette vil løpende bli oppdatert. Det er likevel viktig at flest mulig klubber og medlemmer ser på egne muligheter for deltakelse, slik at vi kan skape et arrangement som gir hele bevegelsen det løftet den trenger. 2019 er et valgår, og tradisjonelt er politikerne mer lydhøre for våre behov og synspunkter. Tilbakemeldingene fra en rekke klubber er hittil ubetinget positive, og med lokal støtte fra våre nærmere 50.000 medlemmer har virkelig «MOTORKONVOIEN 2019» forutsetninger for å sette den motorhistoriske bevegelsen på kartet.