Vår kontaktperson når det gjelder bilforsikring er Per Erling Støa,             Tlf: 97589983  Mail: pestoa@gmail.com    Han vurderer bilen dersom forsikringsummen er over kr. 300.000,-.

Han kan hjelpe med råd når det gjelder forsikring av bilen din.

NKF er tilsluttet LMK som har egen avtale med If forsikring når det gjelder alle typer bilforsikringer.

Du finner mye opplysninger om dette på internett.  Se   www.lmk.no  eller

gå inn på sidene til if:    www.if.no/privat/partner/lmk

På sidene til LMK kan vi lese dette om LMK-forsikring:

 LMK Forsikring er en unik forsikringsordning etablert allerede i 1983, tilgjengelig for alle medlemmer i en LMK-klubb.

Forsikringen er tilpasset ALLE typer entusiast- og veterankjøretøy, fortrinnsvis 30 år eller eldre. Det er også etablert spesielle løsninger for ombygde/modifiserte kjøretøy, samt ”Blivende Klassiker”- morgendagens veteraner mellom 15 og 29 år.

LMK-forsikring leveres i samarbeid med IF.

1. GODE GRUNNER TIL Å BRUKE FORSIKRINGSORDNINGEN

Markedets absolutt beste forsikring for veterankjøretøy.
Med IF Skadeforsikrings fordelsprogram, får du gjennom LMK-avtalen 15% rabatt på øvrige forsikringer.
LMK styrkes økonomisk i sitt arbeid for den motorhistoriske kjøretøybevegelsen.
LMK har en hjemlet rett med sin kompetanse på motorhistoriske kjøretøy til å bistå deg ved vanskelige skadeoppgjør.
Rett til å få kjøretøyet brakt hjem ved skade og uhell.
Kombinasjonen mellom pris, service og skadebehandling gir ditt kjøretøy den beste dekningen som finnes på markedet. Alle kundebehandlere i IF Skadeforsikring har fått relevant opplæring på LMK-vilkårene.

2. HVEM KAN FÅ LMK FORSIKRING?
Medlemmer i en LMK-tilsluttet klubb kan få tilgang til LMK-forsikringen.

3. HER GJELDER LMK FORSIKRING
Forsikringen gjelder over alt der ordinær motorvognforsikring gjelder.

4. KRAV TIL KJØRETØY
For å få en LMK Helforsikring må kjøretøyet må være 30 år eller eldre. Blivende Klassiker er for kjøretøy mellom 15 og 30 år, og Lager/Restaurering gjelder allerede fra 15 år og oppover. Utgangspunktet for alle forsikringsobjektene er at det skal være et samleobjekt, som eies av privatperson, firma eller museum.
Kjøretøyet skal ikke benyttes i ervervsmessig sammenheng (utleie, varetransport o.l.). Derimot er en henvendelse til deg som privatperson eller via klubben om kjøring i bryllup e.l. mot et vederlag ikke å anse som ervervsmessig kjøring dersom dette ikke skjer organisert eller regelmessig.

Kjøretøy det søkes om Helforsikring for bør være mest mulig i original stand - tidsriktig restaurert eller godt bevart. Tidstypiske endringer og bruks-slitasje/patina fra kjøretøyets driftsperiode godkjennes.

Alle vesentlige tekniske endringer ved f.eks Utvidet Helforsikring på ombygde kjøretøy, skal være innført i vognkort og godkjent av Statens Vegvesen.

5. KRAV OM BESIKTIGELSE AV KJØRETØY MED VERDI OVER 300.000,- NOK.
LMK-Forsikringen ble vesentlig forenklet i forbindelse med overgangen til IF Skadeforsikring fra 01.01.2018. Alle kjøretøy med verdi til og med 300.000,- kan nå tegnes direkte inn hos IF Skadeforsikring. Krav om besiktigelse og bilder av denne gruppen har bortfalt.

På kjøretøy med verdi over 300.000,- vil det være en tradisjonell prosess med besiktigelse foretatt av en godkjent besiktigelsesperson. Disse søknadene samt bilder sendes fortsatt til din LMK-klubb, som skal godkjenne din søknad. Kjøper du et kjøretøy i denne prisgruppen, som allerede har en aktiv LMK Forsikring behøves ingen besiktigelse dersom dette er gjort i løpet av de siste 2 år. I dette tilfellet fyller du ut KUN de to første sidene av søknaden.

LMK henstiller til at søknadsskjema med besiktigelse og bilder fortrinnsvis sendes elektronisk. Da det ofte kan det være vanskelig å sende mange bilder i èn epost, anbefales derfor bruk av www.wetransfer.com. Her kan man velge varianten "Free" og kostnadsfritt laste opp samtlige bilder og søknaden for oversendelse til LMK.

Ta gode og mange bilder, minst 10: Front, bak. sidene - alle tatt i knehøyde, og unngå sol/skygge. Fotografer også bagasjerom med og uten matte, motor venstre/høyre, dashbord/instrumentpanel, interiør foran / bak, MC også ovenfra mht sete og instrumenter.

Husk at god fotodokumentasjon og besiktigelse er viktig for å få et riktig oppgjør ved en totalskade, som brann og tyveri! Fotografier er en objektiv dokumentasjon.

6. DE 4 ULIKE LMK-PRODUKTENE:
A. HELFORSIKRING

Forsikringen er beregnet på registrerte veterankjøretøy under 3,5 tonn for hobbybruk. Det er derfor en forutsetning for forsikringen at forsikringstaker eier eller disponerer et annet brukskjøretøy. Helforsikring inkluderer full kasko, veihjelp og glassforsikring. Det er heller ingen begrensninger med hensyn til alder eller kjørelengde.

B. UTVIDET HELFORSIKRING

I denne gruppen inngår følgende kjøretøygrupper;
* Kjøretøy over 30 år med totalvekt over 3,5 tonn. F. eks. buss, lastebil, militærkjøretøy etc.
* Ombygde og modifiserte kjøretøy over 30 år.
* Kjøretøyer over 30 år, som brukes i historisk racing. (Dette gjelder både registrerte og uregistrerte kjøretøy.)

Merk at kjøretøy over 3,5 tonn som ikke har tilgang til normal lagring som garasje, plasthall eller carport, kan oppbevares utendørs.
Ellers gjelder vilkår som for vanlig Helforsikring.

C. BLIVENDE KLASSIKER

Blivende Klassiker (BK) er en forsikringsordning tilpasset samlere, som har et kjøretøy mellom 15 og 30 år de ønsker å bevare. Forsikringen er kun for dem som har en aktiv og løpende Helforsikring på et registrert veterankjøretøy. Blivende Klassiker-forsikringen omfatter registrerte kjøretøy, som skal være i bruk som samleobjekt og ikke erstatte et kjøretøy til normal nyttekjøring. .

BK er ikke ment for vinterbruk, og kjøretøyet skal derfor ikke brukes mellom 15. oktober og 15.mars. Kjørelengde er maksimalt 5000 km pr. år.

D. LAGER- OG RESTAURERINGSFORSIKRING (kjøretøy fra 15 år og oppover)

Denne forsikringen gjelder primært avregistrerte kjøretøy som lagres eller er under restaurering. Dersom kjøretøy eller deler av kjøretøy, som ledd i restaureringen sendes til verksted, salmaker, e.l., dekker forsikringen også transport til og fra verksted, samt opphold på verksted. Forsikringen har derfor følgelig ingen trafikkansvarsforsikring men derimot full kaskodekning.

En Lager- og restaureringsforsikring kan også benyttes som et supplement til en vanlig Helforsikring dersom litt mer omfattende arbeid, som medfører vesentlige demonteringsarbeider, skal utføres. Dette for å sikre at også bestanddeler av kjøretøyet også er dekket når disse er demontert for reparasjon/service. Dette begrunnes med at deler som er demontert fra selve kjøretøyet, dekkes normalt ikke av kjøretøyets kaskoforsikring.

Restaurering i utlandet;
Skal forsikringen i slike tilfeller også gjelde i utlandet, må dette forhåndsavtales særskilt med IF Skadeforsikring for hvert enkelt tilfelle. Normalt vil stedet der restaureringen skal foregå måtte kunne vise til kopi av egen ansvarsforsikring, som også omhandler restaureringsobjektet.

LMK anbefaler at det løpende tas bilder under restaureringsprosessen. Dette er viktig for å kunne dokumentere den faktiske tilstanden dersom en skade skulle oppstå.

For å beholde kjennemerker/skiltplate må kjøretøyet også ha en Helforsikring ved lagring, uavhengig av kort eller lang tid. Registrerte kjøretøy uten trafikkansvarsforsikring vil bli ilagt dagmulter fra Trafikkforsikringsforeningen, jfr. ny ordning fra mars 2018. Etter nye regler for Trafikkforsikringsavgift fra nyttår 2018 (tidligere Årsavgift) blir også samtlige kjøretøy med en aktiv trafikkansvarsforsikring ilagt pålegg om å betale Trafikkforsikringsavgift.

7. HVIS EN SKADE OPPSTÅR
Kontakt IF Skadeforsikring direkte:
Tel: +47 21 49 24 00
E-post: lmk@if.no
Adresse: IF Skadeforsikring
Postboks 240, 1326 Lysaker, Norge

8. HVORDAN SKAFFE SEG EN LMK-FORSIKRING.

A) Alle forsikringer med verdi 300.000,- og lavere tegnes direkte inn hos IF. (Eget nummer for LMK-Forsikringen 21 49 50 37)

B) På kjøretøy med verdi over 300.000,- gjelder følgende;

* Søknad om LMK-Forsikring må her gå gjennom klubben din.
* Forsikringstaker kontakter forsikringsansvarlig i klubben sin eller en besiktigelsesperson for å få en avtale om besiktigelse.
* Har ikke klubben besiktigelsesmann i din geografiske nærhet, kan klubben formidle kontakt med en mer tilgjengelig besiktigelsesmann i nærheten av ditt hjemsted fra annen klubb, eller du kan sjekke dette selv her:
Besiktigelsesmenn sortert på postnummer, klikk her
* Send skjema, ferdig utfylt besiktigelse, bilder og ev. annen dokumentasjon til klubben.
* Klubben må også skrive under på søknaden før denne oversendes LMK for videre behandling.
* LMK vil gå gjennom innsendte bilder og besiktigelse for å påse at dette oppfyller kravene til dokumentasjon.
* LMK vil oversende nødvendig informasjon til IF for tegning av ny forsikring.

Vær oppmerksom på at ved besiktigelse av kjøretøy, kan klubben som utfører jobben kreve et gebyr for dekning av utgiftene ved besiktigelsen.

9. MARKEDETS BESTE VETERANFORSIKRING?
LMK er stolte over å kunne tilby denne forsikringsordningen med IF til våre medlemmer. Dette med hensyn til soliditet, nettverk, priser og vilkår. Skulle det verst tenkelige skje med kjøretøyet ditt, så vil hovedmålet til IF og LMK være å få kjøretøyet ditt på veien igjen så fort som mulig. IF har bred kompetanse på veterankjøretøy gjennom lang erfaring med LMK samt som samarbeidspartner med AMCAR gjennom deres forsikringsordning. Dette gir også et bredt og variert kontaktnettverk, til de best faglig kvalifiserte aktørene, som blir avgjørende for å sette i stand motorhistoriske kjøretøy etter en skade.

Husk at en LMK-Forsikring får du kun gjennom LMKs samarbeidspartner IF Skadeforsikring.

10. FLYTTING AV FORSIKRINGENE TIL IF GJØRES ENKELT.
Det påløper ikke kostnader ved å bytte selskap. Bytte av selskap kan gjøres når som helst helt uavhengig at tidspunktet for hovedforfall. LMK har fått tildelt en egen gruppe medarbeidere hos IF i Bodø, som har hovedansvaret for kundekontakten inn mot LMK-porteføljen. Her finner man dedikerte rådgivere med spesialkompetanse på dette området, og de kan bistå forsikringstakerne med en gjennomgang av egne forsikringer.

Denne gruppen treffer du på telefon 21 49 50 37.

Ring derfor til IF Skadeforsikring og be om en vurdering på alle dine forsikringer. Dersom du usikker på om du skal be om et tilbud og flytte forsikringene, så husk at prosenter av din premie går til det arbeid LMK gjør på vegne av klubbene og veteranhobbyen for å påvirke myndighetene til å tilrettelegge forholdene for vår hobby. Viktige satsingsområder er avgifter, bruksforbud, etanoltilsetning i bensinen samt øvrige begrensninger vi opplever gjennom generelle lover, forskrifter og EU-direktiv. LMK har også egne faste møter med vegmyndighetene.

11. PRISER.

For oppdaterte priser ta kontakt med LMK direkte

DET LØNNER SEG Å HA FORSIKRINGEN I ORDEN !

.

.

.

.