Klubbkveld 25.02.2020. Telemark Ring !

Sondre Deila Rivrud

Sondre Deila Rivrud

Klubbkveld, tirsdag den 25.02.2020 !

     Denne kvelden fikk vi besøk av Sondre Deila Rivrud som fortalte om prosjektet omkring Telemark Ring som planlegges oppført

I nærheten av Elgsjø. Han fortalte at ideen ble i begynnelsen fremlagt av noen lokal entusiaster men at dette nå så ut til å kunne bli en realitet. Alle de store bil-og motorsportorganisasjonene hadde etter hvert stilt seg bak prosjektet. Han fortalte også at det totale kostnadsoverslaget ligger på drøyt 200 mill. kroner, men at dette vil gi et flerbruksanlegg med en mengde av bruksområder. Nå, i starten av 2020, jobbes det intenst mot næringslivet og muligheten for finansiering av prosjektet. Som vanlig fikk deltagerne servert både kaffe og nystekte vafler og vi hørte et spennende og interessant foredrag om et tema som er av stor viktighet for distriktet vårt.

Nedenfor viser vi et utdrag av Telens omtale av prosjektet i desember 2019:

Telemark Ring er hevet til nasjonalt nivå !

Ordfører Gry Fuglestveit og en delegasjon fra Notodden la for noen uker siden fram planene for Telemark Ring til en full Telemarks-benk og deler av Buskerud-benken på Stortinget. Nå er Telemark Ring nevnt som eneste konkrete prosjekt i Transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling til statsbudsjettet.

Vi har fått vite at merknaden vår, som ble skrevet på ganske kort tid, har blitt tatt inn i posten «Konkurransen Smartere transport». Det er foreslått en samlet bevilgning på 16 100 000 kroner. Telemark Ring er det eneste konkrete prosjektet som er nevnt under denne posten, og det er stor stas at vi får den anerkjennelsen! Det viser at vi er på riktig spor og at vi er et skritt nærmere, påpeker ordfører Gry Fuglestveit.

Den største endringen

Prosjektleder for Telemark Ring, Henrik Frisak er veldig fornøyd med anerkjennelsen prosjektet har fått på nasjonalt nivå.

– Dette er et utrolig spennende prosjekt. Vi er i tiden, og har muligheten til å ta en posisjon og være med på utviklingen, nå er vi inne i den største endringen i bilens historie. De har allerede kommet til steg tre av totalt fem steg innenfor det autonome, altså selvkjørende kjøretøy. Behovet for testing kommer til å bli stort, vi vet enda ikke hvem som er potensielle aktører, det kan være hvem som helst! Her har vi et fantastisk område, som er lukket og det kan kjøres i høy hastighet. Med Telemark Ring kan Norge ta en posisjon på internasjonalt nivå, mener Frisak.

Telemark Ring er et tredelt prosjekt, som ikke bare handler om en motorsportbane. Det skal være også være en testarena, en arena for forsking og utvikling, da spesielt på nordiske forhold.

Søker investorer

– Det er en glede at vi nå har fått den anerkjennelsen på nasjonalt nivå. Det var et enstemmig verbalt forslag fra Transportkomiteen, men det skal videre til endelig behandling på Stortinget, før noe er endelig vedtatt. Siden det var et enstemmig forslag, så er det ingen grunn til å tro noe annet enn at det blir godkjent, mener ordføreren.

På nyåret skal det være en konferanse, som mest sannsynlig blir på Kongsberg, der prosjektgruppen og ordføreren skal fortelle om prosjektet, og rette seg mot investorer. Ordføreren påpeker at de nå har kommet så langt med prosjektet, at nå er tiden inne for å lete etter investorer til Telemark Ring.

Store ringvirkninger

Representant for MA Notodden i prosjektgruppen til Telemark Ring, Sondre Deila Rivrud påpeker viktigheten av å få et slikt anlegg på plass på Notodden.

– Et sånt anlegg som Telemark Ring kommer til å bli, vil gi viktige ringvirkninger i hele regionen. Det vil gi flere arbeidsplasser, bidra til en utvikling, og det vil styrke reiselivet i regionen. Det vil ha en stor betydning for næringslivet, påpeker Deila Rivrud.